ارتباط با ما تاریخ بارگذاری : 1394/1/22 شنبه

ارتباط با ما

 

روابط عمومی معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین

آدرس : مشهد مقدس/ حرم مطهر رضوی/ ضلع شرقی صحن جامع رضوی

تلفن: 32002194-- 32002411

تعداد بازديد: 5690
 
امتیاز دهی