تنظیف و تعطیر با موقوفه «میرزا سعیدخان موتمن الملک» تاریخ بارگذاری : 1397/9/13 سه‌شنبههر ساله در حرم مطهر رضوی صورت می‌پذیرد؛

تنظیف و تعطیر با موقوفه «میرزا سعیدخان موتمن الملک»

هر ساله با عواید و درآمد موقوفاتی «میرزا سعید خان موتمن‌الملک» تنظیف و تعطیر در حرم مطهر رضوی انجام می‌شود.
 
«میرزا سعید خان موتمن الملک» از رجال سیاسی ایران و وزیر امور خارجه در سال 1297 هجری قمری بوده که قصد کرد تا بخشی از اموالش را برای آستان قدس رضوی وقف کند.
موتمن‌الملک تمام مزرعه کشف مشهد را در سال 1301 هجری قمری برای این سازمان وقف کرده است.
در مصارف موقوفاتی این‌ وقف‌نامه آورده شده که هر ساله از درآمد موقوفه یک پنجم برای تنظیف دو صحن انقلاب و آزادی در جلوی محراب به همراه اسباب و لوازم به کار گرفته شود.
بر اساس این وقف‌نامه تنظیف در 3 فصل تابستان، بهار و پاییز از غبار و در زمستان از برف و گل با درآمدهای این موقوفه در بارگاه مطهر رضوی انجام می‌شود.
 در سال جاری از درآمد این موقوفه تأمین اعتبار به میزان 16 میلیون و 600 هزار تومان برای حقوق جاروب‌ کش‌های آستان قدس رضوی به همراه تأمین اسباب و لوازم این سازمان صورت پذیرفته است.
لازم به یادآوری است؛ فقرا و مستمندان و نیز اولاد و ذوی الارحام از جمله دیگر مصارف این مجموعه موقوفات به شمار می‌آید.
تعداد بازديد: 69
 
امتیاز دهی