برای انجام کار خیر باید دست به دست هم داد

برای انجام کار خیر باید دست به دست هم داد

وقف مشارکتی یکی از رویکردهای جدید آستان قدس رضوی است. در این نوع وقف افراد با سرمایه‌های اندک خود که وقف آستان قدس رضوی می‌کنند در ایجاد یک موقوفه بزرگ و ارزشمند که به نام خود آنها ثبت می‌شود، سهیم می‌شوند.

میهمانان خاص

میهمانان خاص

براي نوشتن از برخي ضيافت‌ها بايد كمك خواست، بايد كمك خواست از كسي كه صاحب ضيافت است، اينجا در جوار بارگاه ملكوتي امام رئوفمان ضيافتي برپاست؛ ضيافتي كه شايد ميهمانش تك تك توسط صاحب خانه دعوت شده‌اند.