خدمتی دیرین در اداره کفشداران حرم مطهر رضوی

خدمتی دیرین در اداره کفشداران حرم مطهر رضوی

افزایش چند برابری اماکن حرم مطهر که امروزه فضای زیارتی این مکان مقدس را به بیش از 1 میلیون مترمربع افزایش داده است، خدمات گسترده ای را نیز طلب می‌کند. این گستردگی نه تنها نیازمند افزایش کمی در تعداد خدام شده است بلکه مدیران این آستان مقدس را برآن داشت تا خدمات جدیدی را برای رفاه و آسایش هرچه بیشتر زائران ارائه کنند.